Alt imagem Seminovo

R$ 19.990,00

FORD KA (Kinetc) 1 2012

2012

47850

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 20.900,00

FORD KA KINETIC 1. 2013

2013

51940

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 20.900,00

FORD KA FLEX 2013

2013

50900

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 22.900,00

FORD FIESTA ROCAM 1.0 8V FLE 2014

2014

68500

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 23.990,00

FORD KA KINETIC PU 2013

2013

81000

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 24.000,00

FORD FIESTA FLEX 2014

2014

44153

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 25.990,00

FORD FIESTA SEDAN1.6 FLEX 2012

2012

57867

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 26.900,00

FORD FIESTA FLEX 2014

2014

69000

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 26.900,00

FORD FIESTA ROCAM (Class) 1. 2014

2014

85900

Álcool/Gasolina