Alt imagem Seminovo

R$ 17.990,00

FORD KA 1.0 8v(Fle 2013

2013

69874

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 18.990,00

FORD KA 1.0 8V FLE 2012

2012

109000

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 19.990,00

FORD KA 1.0 8V FLE 2011

2011

128000

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 20.500,00

FORD KA 1.0 8V FLE 2010

2010

112308

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 23.900,00

FORD FIESTA ROCAM (Class) 1. 2012

2012

133752

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 25.990,00

FORD FIESTA ROCAM 1.0 8V FLE 2014

2014

83952

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 27.690,00

FORD FIESTA ROCAM SE 1.6 8V 2014

2014

115000

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 27.900,00

FORD FIESTA ROCAM (Class) 1. 2010

2010

117854

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 32.990,00

FORD KA SE 1.0 12V 2015

2015

81000

Álcool/Gasolina