Alt imagem Seminovo

R$ 15.900,00

FORD KA 1.0 8V FLE 2009

2009

59223

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 17.900,00

FORD FIESTA (Fly) 1.0 2009

2009

68000

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 18.900,00

FORD KA 1.0 8V FLE 2011

2011

22798

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 20.900,00

FORD KA KINETIC 1. 2013

2013

51940

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 20.900,00

FORD KA FLEX 2013

2013

50900

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 23.990,00

FORD KA KINETIC PU 2013

2013

81000

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 25.990,00

FORD FIESTA ROCAM (Fly/Class 2012

2012

62034

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 26.500,00

FORD FIESTA ROCAM (Class) 1. 2012

2012

62000

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 26.990,00

FORD FIESTA SEDAN1.6 FLEX 2012

2012

57867

Álcool/Gasolina