Alt imagem Seminovo

R$ 13.000,00

FORD KA (ST) 1.0 8 2010

2010

51000

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 17.990,00

FORD KA (ST) 1.0 8 2011

2011

67200

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 19.990,00

FORD FIESTA 1.6 FLEX 2008

2008

64400

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 19.990,00

FORD KA FLEX 2013

2013

50900

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 20.990,00

FORD FIESTA 1.6 8V FLE 2009

2009

83300

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 22.990,00

FORD FIESTA FELX 2012

2012

61126

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 23.990,00

FORD FIESTA ROCAM (Pulse/Cla 2012

2012

97000

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 25.900,00

FORD FIESTA ROCAM 1.6 8V FLE 2012

2012

81383

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 28.990,00

FORD FIESTA ROCAM 1.6 8V FLE 2013

2013

63400

Álcool/Gasolina