Alt imagem Seminovo

R$ 17.990,00

FORD KA 1.0 8V FLE 2011

2011

23050

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 20.900,00

FORD KA FLEX 2013

2013

50900

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 24.990,00

FORD KA KINETIC 1. 2013

2013

51940

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 25.990,00

FORD FIESTA ROCAM (Fly/Class 2012

2012

62034

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 26.500,00

FORD FIESTA ROCAM (Class) 1. 2012

2012

62000

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 26.990,00

FORD FIESTA SEDAN1.6 FLEX 2012

2012

57867

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 26.990,00

FORD FIESTA 1.6 FLEX 2013

2013

112446

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 27.000,00

FORD FIESTA (Class) 1. 2011

2011

57742

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 27.990,00

FORD FIESTA 1.6 FLEX 2013

2013

72300

Álcool/Gasolina